pqmseo's Recent Activity

 1. pqmseo đã đăng chủ đề mới.

  Phân hệ điều hành sản xuất là gì?

  Tổng quan về Phân mềm quản lý cung cấp – Tính chi phí sản phẩm Phần mềm quản trị sản xuất Tính giá bán sản phẩm kết nối thứ tự điều...

  Diễn đàn: Dịch vụ mua bán chung

  22/6/21 lúc 16:06
 2. pqmseo đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp mẫu trừ sản phẩm phụ

  Giá thành sản phẩm là trình bày bằng tiền tài toàn bộ các khoản tổn hao về lao động có liên can đến toàn bộ khối lượng công việc , sản...

  Diễn đàn: Dịch vụ mua bán chung

  19/6/21 lúc 17:36